Termomodernizacja budynku przychodni Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi przy ul. Odrzańskiej 29

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki:

1) Opis przedmiotu - Dokumentacja projektowa (załącznik nr 1 do SIWZ)

 

01. Strona tytułowa

02. Zawartość opracowania

03. Uprawnienia projektanta

04. Zaświadczenia PIIB

05. Oświadczenie projektanta

06. Opis techniczny

07. Warunki techniczne przebudowy przyłącza gazu

08. Uproszczony wypis z rejestru gruntów

09. Mapa lokalizacji obiektu

10. Schemat naściennego punktu red.-pom.

11. Instalacja wewnętrzna gazu - rzut parteru

12. Instalacja wewnętrzna gazu - elewacje

13. Instalacja wewnetrzna gazu – aksonometria

14. Schemat połączeń aktywnego systemu zabezpieczeń – piwnic

15. Schemat aktywnego systemu zabezpieczeń - parter

Opis techniczny

RYS_NR_1

RYS_NR_2

RYS_NR_3

RYS_NR_4

RYS_NR_5

RYS_NR_6

RYS_NR_7

RYS_NR_8

RYS_NR_9

RYS_NR_10

RYS_NR_11

RYS_NR_12

RYS_NR_13

RYS_NR_14

RYS_NR_15

RYS_NR_16

RYS_NR_17

RYS_NR_18

RYS_NR_19

RYS_NR_20

RYS_NR_21

RYS_NR_22

 

OPIS TECHNICZNY

RYS_NR_1A

RYS_NR_2A

RYS_NR_3A

RYS_NR_4A

RYS_NR_5A

RYS_NR_6A

RYS_NR_7A

RYS_NR_8A

RYS_NR_9A

RYS_NR_10A

RYS_NR_11A

RYS_NR_12A

RYS_NR_13A

RYS_NR_14A

RYS_NR_15A

RYS_NR_16A

RYS_NR_17A

RYS_NR_18A

Opis techniczny

Rys._nr 1

Rys._nr 2

Pochylnie opis

RYS_NR_1

RYS_NR_2

RYS_NR_3

RYS_NR_4

RYS_NR_5

RYS_NR_6

RYS_NR_7

RYS_NR_8

RYS_NR_9

RYS_NR_10

RYS_NR_11

RYS_NR_12

RYS_NR_13

RYS_NR_14

RYS_NR_15

RYS_NR_16

RYS_NR_17

RYS_NR_18

RYS_NR_19

RYS_NR_20

RYS_NR_21

OPIS INSTALACJE SANITARNE

RYSUNKI

Odrzańska instalacje sanitarne styczeń 2018 przedmiar-1

STWIOR

 

Str. Tytułowa I.5

ODRZAŃSKA INSTALACJA ODGROMOWA OPIS

E1

E2

a17048inw-pm ODRZANSKA

STWiOR

Opis techniczny

Rys. nr 1. Plan sytuacyjny

 

OPIS TECHNICZNY

rys. nr 1

rys. nr 2

Odrzańska Przedmiar - aneks 06.2018

Strona tytułowa

Roboty ogólnobudowlane

Beton architektoniczny

 OPISOWY PRZEDMIAR ROBÓT - załącznik nr 1 06.2018

 

Pytania i odpowiedzi z dnia 21.08.2018 roku

 

Informacja z otwarcia ofert.

Zał nr 1 Wzór oświadczenia Wykonawcy, grupa kapitałowa.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty.