PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2024 r.

Plan 2024 r.

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2023 r.

Plan 2023 r. zmiana 24.10.2023 r.

Plan 2023 r. zmiana 31.06.2023 r.

Plan 2023 r. zmiana 10.03.2023 r.

Plan 2023 r.
 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2022 r.

Plan 2022 r. - zmiana 02.11.2022 r.

Plan 2022 r. - zmiana 27.10,2022 r.

Plan 2022 r. - zmiana 17.06.2022 r.

Plan 2022 r.

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021 r.

Plan 2021 r.

Plan 2021 r. - zmiana 21.06.2021 r.

Plan 2021 r. - zmiana 16.11.2021 r.

Plan 2021 r. - zmiana 01.12.2021 r.

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2020 r.

Plan 2020 r.

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2019 r.

Plan 2019 r.

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2018 r.

Plan 2018

 

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017 r.

Plan 2017

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017 r. - aktualizacja na dzień 21 lutego 2017

Plan 2017 zmiana