PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021 r.

Plan 2021 r.

Plan 2021 r. - zmiana 21.06.2021 r.

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2020 r.

Plan 2020 r.

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2019 r.

Plan 2019 r.

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2018 r.

Plan 2018

 

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017 r.

Plan 2017

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017 r. - aktualizacja na dzień 21 lutego 2017

Plan 2017 zmiana