Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

 1. Centrum prowadzi działalność w zakresie podstawowej, specjalistycznej, stomatologicznej i rehabilitacyjnej opieki zdrowotnej.
 2. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Centrum obejmuje świadczenia zdrowotne tj.:
  1. Podstawową i specjalistyczną opiekę zdrowotną udzielaną w warunkach ambulatoryjnych lub domowych w miejscu zamieszkania lub pobytu osób potrzebujących tych świadczeń w dziedzinach: ginekologii i położnictwa, neurologii, otorynolaryngologii, okulistyki, rehabilitacji, stomatologii, protetyki stomatologicznej
  2. Świadczenia zdrowotne z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa, szczepień ochronnych i zabiegów
  3. Świadczenia z zakresu medycyny szkolnej
  4. Świadczenia z zakresu medycyny pracy
  5. Świadczenia z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej,
  6. Świadczenia z zakresu opieki pozaszpitalnej w ramach ośrodka rehabilitacji dziennej
  7. Diagnostykę laboratoryjną oraz radiologię i diagnostykę, w tym diagnostykę obrazową
  8. Transport sanitarny
 3. Strukturę organizacyjną Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych tworzą następujące komórki organizacyjne:
  1. Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej – ul. Felińskiego 7;
  2. Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej – ul. Tatrzańska 109;
  3. Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej – ul. Cieszkowskiego 6;
  4. Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej – ul. Odrzańska 29;
  5. Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej – ul. Rzgowska 170;
  6. Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej – ul. Paderewskiego 6;
  7. Poradnia Położniczo – Ginekologiczna wraz z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym – ul. Felińskiego 7;
  8. Poradnia Położniczo-Ginekologiczna wraz z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym – ul. Cieszkowskiego 6;
  9. Poradnia Położniczo-Ginekologiczna wraz z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym – ul. Rzgowska 170;
  10. Poradnia Neurologiczna wraz z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym – ul. Cieszkowskiego 6;
  11. Poradnia Neurologiczna – ul. Odrzańska 29;
  12. Poradnia Neurologiczna – ul. Rzgowska 170;
  13. Poradnia Okulistyczna wraz z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym – ul. Felińskiego 7;
  14. Poradnia Okulistyczna wraz z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym – ul. Tatrzańska 109;
  15. Poradnia Otorynolaryngologiczna wraz z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym – ul. Tatrzańska 109;
  16. Poradnia Otorynolaryngologiczna – ul. Odrzańska 29;
  17. Poradnia Rehabilitacyjna – ul. Tatrzańska 109;
  18. Dział Fizjoterapii – ul. Felińskiego 7:
   1. Pracownia Kinezyterapii;
   2. Pracownia Fizykoterapii;
  19. Dział Fizjoterapii – ul. Tatrzańska 109:
   1. Pracownia Kinezyterapii;
   2. Pracownia Fizykoterapii;
  20. Dział Fizjoterapii – ul. Cieszkowskiego 6:
   1. Pracownia Kinezyterapii;
   2. Pracownia Fizykoterapii;
  21. Dział Fizjoterapii – ul. Odrzańska 29:
   1. Pracownia Kinezyterapii;
   2. Pracownia Fizykoterapii;
  22. Pracownia Masażu Leczniczego – ul. Felińskiego 7;
  23. Pracownia Masażu Leczniczego – ul. Tatrzańska 109;
  24. Pracownia Masażu Leczniczego – ul. Cieszkowskiego 6;
  25. Pracownia Masażu Leczniczego – ul. Odrzańska 29;
  26. Poradnia Stomatologiczna – ul. Tatrzańska 109;
  27. Poradnia Protetyki Stomatologicznej – ul. Tatrzańska 109;
  28. Pracownia USG – ul. Felińskiego 7;
  29. Pracownia USG – ul. Tatrzańska 109;
  30. Pracownia USG – ul. Rzgowska 170;
  31. Pracownia USG – ul. Cieszkowskiego 6;
  32. Pracownia EKG – ul. Felińskiego 7;
  33. Pracownia EKG – ul. Tatrzańska 109;
  34. Pracownia EKG – ul. Odrzańska 29;
  35. Pracownia EKG – ul. Rzgowska 170;
  36. Punkt Szczepień – ul. Felińskiego 7;
  37. Punkt Szczepień – ul. Tatrzańska 109;
  38. Punkt Szczepień – ul. Cieszkowskiego 6;
  39. Punkt Szczepień – ul. Odrzańska 6;
  40. Punkt Szczepień – ul. Rzgowska 170;
  41. Punkt Szczepień – ul. Paderewskiego 6;
  42. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy – ul. Felińskiego 7;
  43. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy – ul. Tatrzańska 109;
  44. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy – ul. Cieszkowskiego 6;
  45. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy – ul. Odrzańska 29;
  46. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy – ul. Rzgowska 170;
  47. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy – ul. Paderewskiego 6;
  48. Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej – ul. Felińskiego 7;
  49. Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej – ul. Tatrzańska 109;
  50. Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej – ul. Cieszkowskiego 6;
  51. Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej – ul. Odrzańska 29;
  52. Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej – ul. Rzgowska 170;
  53. Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej – ul. Paderewskiego 6;
  54. Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej – ul. Felińskiego 7;
  55. Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej – ul. Tatrzańska 109;
  56. Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej – ul. Cieszkowskiego 6;
  57. Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej – ul. Odrzańska 29;
  58. Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej – ul. Rzgowska 170;
  59. Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej – ul. Paderewskiego 6;
  60. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej - Gabinet Medycyny Szkolnej z gabinetami medycyny szkolnej w placówkach nauczania i wychowania oraz w ośrodkach szkolno-wychowawczych:
   1. Szkoła Podstawowa nr 38 – 93-148 Łódź, ul. Krochmalna 21;
   2. Szkoła Podstawowa nr 64 – 93-262 Łódź, ul. Anczyca 6;
   3. Szkoła Podstawowa nr 174 – 93-258 Łódź, ul. Gałczyńskiego 6;
   4. Szkoła Podstawowa nr 190 – 93-154 Łódź, ul. Malczewskiego 37/47;
   5. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 194 – 93-143 Łódź, ul. Siarczana 29/35;
   6. Szkoła Podstawowa Nr 110 – 93-329 Łódź ul. Zamknięta 3;
   7. XLIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi – 93-319 Łódź ul. Królewska 13/15;
  61. Pracownia Diagnostyki Obrazowej RTG – ul. Tatrzańska 109;
  62. Pracownia Diagnostyki Obrazowej RTG – ul. Rzgowska 170;
  63. Gabinet EEG – ul. Cieszkowskiego 6;
  64. Punkt Pobrań Materiałów do Badań Laboratoryjnych – ul. Felińskiego 7;
  65. Punkt Pobrań Materiałów do Badań Laboratoryjnych – ul. Tatrzańska 109;
  66. Punkt Pobrań Materiałów do Badań Laboratoryjnych – ul. Cieszkowskiego 6;
  67. Punkt Pobrań Materiałów do Badań Laboratoryjnych – ul. Odrzańska 29;
  68. Punkt Pobrań Materiałów do Badań Laboratoryjnych – ul. Rzgowska 170;
  69. Punkt Pobrań Materiałów do Badań Laboratoryjnych – ul. Paderewskiego 6;
  70. Poradnia laktacyjna – ul. Rzgowska 170;
  71. Szkoła Rodzenia – ul. Rzgowska 170;
  72. Poradnia Reumatologiczna – ul. Rzgowska 170;
  73. Poradnia Diagnozy i Terapii FASD – ul. Cieszkowskiego 6.
 4. W ramach Centrum działa Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora wspierające aktywność osób starszych