Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi wpisane jest do:

  1. Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000050067
  2. Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego pod nr 000000004684

Centrum Medyczne "Górna" działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1638 z późn. zm.)
  2. Statutu nadanego Uchwałą Nr LX/1422/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r
  3. Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora nr 34/2018 z dnia 24 października 2018 r
  4. Zarządzeń Wewnętrznych Dyrektora

Regulamin Organizacyjny MCM Górna

Zarządzenie Wewnętrzne nr 1/2019

Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego

Załącznik nr 4.1 do Regulaminu Organizacyjnego

Załącznik nr 4A do Regulaminu Organizacyjnego

Załącznik nr 4B do Regulaminu Organizacyjnego

Schemat Organizacyjny MCM Górna - załącznik nr 3.3 do Regulaminu Organizacyjnego

Schemat Organizacyjny_Felińskiego 7

Schemat Organizacyjny_Tatrzańska 109

Schemat Organizacyjny_Cieszkowskiego 6

Schemat Organizacyjny_Odrzańska 29

Schemat Organizacyjny_Rzgowska 170

Statut MCM Górna