Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi

Żaneta Iwańczyk

Zastępca Dyrektora do spraw medycznych Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi

Piotr Łopata

Główny Księgowy Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi

Halina Pieńkowska

Główna Pielęgniarka Koordynująca Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi

Anna Pakulska