„Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” przy ul. Paderewskiego 6, Część I: Wymiana fasady i okien”, (ZP/10/2020).

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1) Opis przedmiotu zamówienia, (załącznik nr 1 do SIWZ) w skład którego wchodzą:

1. Projekt część I.

 1. 1.1.Opis techniczny.
 1. 2.Wybrane rysunki projekt wykonawczy.
 1. 1. PW-7. Rzut piwnicy.
 1. 2. PW-8. Rzut przyziemia.
 1. 3. PW-10. Przekrój A-A.
 1. 4. PW-11. Przekrój B-B.
 1. 5. PW-12 Przekrój C-C.
 1. 6. PW-13 Przekrój D-D.
 1. 7. PW-14. Elewacje.
 1. 8. PW-20. Zestawienie ślusarki okiennej.
 1. 9. PW-21. Zestawienie ślusarki okienne.
 1. 10. PW-22. Zestawienie ślusarki drzwiowej.
 1. 11. PW-26.Detal podparcia fasady.
 1. 12. Inwentaryzacja IP 6-2. INW Rzut piwnicy.
 1. 13. Inwentaryzacja IP 6-3. INW Rzut przyziemia.
 1. 15. Inwentaryzacja IP 6-6. INW Elewacje.
 1. 3.Opisowy przedmiar robót.
 1. 1. Strona tytułowa.
 1. 2. Opisowy przedmiar robót.
 1. 4.Kosztorys nakładczy.

1. Strona tytułowa.

 1. 2. Wymiana fasady i okien Nakładczy.
 1. 3. Wymiana fasady i okien Przedmiar.
 1. 5.Projekt budowlany do pozwolenia na budowę Paderewskiego 6.
 1. 1.5.1 Decyzja PnB.

 1. 1.5.3 Spis zawartości opracowania.
 1. 1. Opis techniczny - Architektura i Konstrukcja.
 1. 2. Rys. nr 1 - Plan sytuacyjny.
 1. 3. Rys. nr 2 - Rzut piwnic inwentaryzacja.
 1. 4. Rys. nr 3 - Rzut parteru inwentaryzacja.
 1. 5. Rys. nr 4 - Rzut parteru inwentaryzacja.
 1. 6. Rys. nr 5 - Przekrój A-A inwentaryzacja.
 1. 7. Rys. nr 6 - Elewacje inwentaryzacja.
 1. 8. Rys. nr 7 - Rzut piwnic.
 1. 9. Rys. nr 8 - Rzut dachu.
 1. 10. Rys. nr 8 - Rzut parteru.
 1. 11. Rys. nr 10 - Przekrój A-A.
 1. 12. Rys. nr 11 - Przekrój B-B.
 1. 13. Rys. nr 12 - Przekrój C-C.
 1. 14. Rys. nr 13 – Elewacje.
 1. 5.5Instalacje wentylacji i klimatyzacji.
 1. 1. Opis techniczny - Instalacje wentylacji i klimatyzacji.
 1. 2. Rys. nr 1 - Rzut piwnic.
 1. 3. Rys. nr 2 - Rzut przyziemia.
 1. 4. Rys. nr 3 - Rzut dachu.
 1. 5.6Instalacje sanitarne.
 1. 1. Opis techniczny - Instalacje wod-kan i ogrzewcza.
 1. 2. Rys. nr 1 - Rzut piwnic - Instalacje wodkan.
 1. 3. Rys. nr 2 - Rzut przyziemia - Instalacje wodkan.
 1. 4. Rys. nr 3 - Aksonometria - Instalacja wodkan.
 1. 5. Rys. nr 4 - Rzut piwnic - Instalacja grzewcza.
 1. 6. Rys. nr 5 - Rzut przyziemia - Instalacja grzewcza.
 1. 7. Rys. nr 6 - Aksonometria - Instalacja grzewcza.
 1. 5.7 Instalacje elektryczne.
 1. 1. Opis techniczny - Instalacje elektryczne.
 1. 2. Rys. nr 1 - Trasa linii zasilające.
 1. 3. Rys. nr 2 - Rzut piwnic - Plan instalacji oświetleniowej.
 1. 4. Rys. nr 3 - Rzut piwnic - Plan instalacji gniazd.
 1. 5. Rys. nr 4 - Rzut przyziemia - Plan instalacji oświetleniowej.
 1. 6. Rys. nr 5 - Rzut przyziemia - Plan instalacji gniazd.
 1. 7. Rys. nr 6 - Rzut dachu - Plan instalacji elektrycznych.

1. 8. Rys. nr 7 - Schemat zasilania lokalu.

2) Formularz ofertowy, (załącznik nr 2 do SIWZ).

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, (załącznik nr 3 do SIWZ).

4) Wykaz robót budowlanych, (załącznik nr 4 do SIWZ).

5) Wzór umowy, (załącznik nr 5 do SIWZ).

 

Pytania i odpowiedzi na z dnia 03.11.2020 r.

 

Informacja z otwarcia ofert.

Załacznik Nr 1 do informacji z otwarcia ofert (Oświadczenie Wykonawcy).

 

Wybór najkorzystniejszej oferty.

Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty.