„Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” przy ul. Paderewskiego 6, Część I: Wymiana fasady i okien”.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

1) Opis przedmiotu zamówienia, (załącznik nr 1 do SIWZ) w skład którego wchodzą:

 

 

        1.    Projekt część I.

 

1.1.        Opis techniczny.

 

1.2.        Wybrane rysunki projekt wykonawczy.

 

1. PW-7. Rzut piwnicy.

 

2. PW-8. Rzut przyziemia.

 

3. PW-10. Przekrój A-A.

 

4. PW-11. Przekrój B-B.

 

5. PW-12 Przekrój C-C.

 

6. PW-13 Przekrój D-D.

 

7. PW-14. Elewacje.

 

8. PW-20. Zestawienie ślusarki okiennej.

 

9. PW-21. Zestawienie ślusarki okienne.

 

10. PW-22. Zestawienie ślusarki drzwiowej.

 

11. PW-26.Detal podparcia fasady.

 

12. Inwentaryzacja IP 6-2. INW Rzut piwnicy.

 

13. Inwentaryzacja IP 6-3. INW Rzut przyziemia.

 

14. Inwentaryzacja IP 6-5. INW Przekrój A-A.

 

15. Inwentaryzacja IP 6-6. INW Elewacje.

 

1.3.        Opisowy przedmiar robót.

 

1. Strona tytułowa.

 

2. Opisowy przedmiar robót.

 

1.4.        Kosztorys nakładczy.

 

1. Strona tytułowa.

 

2. Wymiana fasady i okien Nakładczy.

 

3. Wymiana fasady i okien Przedmiar.

 

1.5.        Projekt budowlany do pozwolenia na budowę Paderewskiego 6.

 

1.5.1 Decyzja PnB.

1.5.2 Strona tytułowa.

 

1.5.3 Spis zawartości opracowania.

 

1.5.4  Architektura i Konstrukcja.

 

1. Opis techniczny - Architektura i Konstrukcja.

 

2. Rys. nr 1 - Plan sytuacyjny.

 

3. Rys. nr 2 - Rzut piwnic inwentaryzacja.

 

4. Rys. nr 3 - Rzut parteru inwentaryzacja.

 

5. Rys. nr 4 - Rzut parteru inwentaryzacja.

 

6. Rys. nr 5 - Przekrój A-A inwentaryzacja.

 

7. Rys. nr 6 - Elewacje inwentaryzacja.

 

8. Rys. nr 7 - Rzut piwnic.

 

9. Rys. nr 8 - Rzut dachu.

 

10. Rys. nr 8 - Rzut parteru.

 

11. Rys. nr 10 - Przekrój A-A.

 

12. Rys. nr 11 - Przekrój B-B.

 

13. Rys. nr 12 - Przekrój C-C.

 

14. Rys. nr 13 – Elewacje.

 

1.5.5  Instalacje wentylacji i klimatyzacji.

 

1. Opis techniczny - Instalacje wentylacji i klimatyzacji.

 

2. Rys. nr 1 - Rzut piwnic.

 

3. Rys. nr 2 - Rzut przyziemia.

 

4. Rys. nr 3 - Rzut dachu.

 

1.5.6  Instalacje sanitarne.

 

1. Opis techniczny - Instalacje wod-kan i ogrzewcza.

 

2. Rys. nr 1 - Rzut piwnic - Instalacje wodkan.

 

3. Rys. nr 2 - Rzut przyziemia - Instalacje wodkan.

 

4. Rys. nr 3 - Aksonometria - Instalacja wodkan.

 

5. Rys. nr 4 - Rzut piwnic - Instalacja grzewcza.

 

6. Rys. nr 5 - Rzut przyziemia - Instalacja grzewcza.

 

7. Rys. nr 6 - Aksonometria - Instalacja grzewcza.

 

1.5.7  Instalacje elektryczne.

 

1. Opis techniczny - Instalacje elektryczne.

 

2. Rys. nr 1 - Trasa linii zasilające.

 

3. Rys. nr 2 - Rzut piwnic - Plan instalacji oświetleniowej.

 

4. Rys. nr 3 - Rzut piwnic - Plan instalacji gniazd.

 

5. Rys. nr 4 - Rzut przyziemia - Plan instalacji oświetleniowej.

 

6. Rys. nr 5 - Rzut przyziemia - Plan instalacji gniazd.

 

7. Rys. nr 6 - Rzut dachu - Plan instalacji elektrycznych.

 

8. Rys. nr 7 - Schemat zasilania lokalu.

 

2) Formularz ofertowy, (załącznik nr 2 do SIWZ).

 

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, (załącznik nr 3 do SIWZ).

 

4) Wykaz robót budowlanych, (załącznik nr 4 do SIWZ).

 

5) Wzór umowy, (załącznik nr 5 do SIWZ).

 

Informacja z otwarcia ofert.

Załacznik Nr 1 do informacji z otwarcia ofert (Oświadczenie Wykonawcy).

 

Unieważnienie postępowania.

 

 

 

 

1