Przebudowa korytarza i holu na I piętrze w budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi przy ul. Cieszkowskiego 6 w ramach zamierzenia inwestycyjnego: „Zapraszamy do odnowionej przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budżet obywatelski 2018”. 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1:

Część I Architektoniczna:

- Opis techniczny

- STWiOR

- Rysunki (0-7):

Rysunek 0

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

Rysunek 4

Rysunek 5

Rysunek 6

Rysunek 7

- Wizualizacje (1-4):

Wizualizacja 1

Wizualizacja 2

Wizualizacja 3

Wizualizacja 4

- Kosztorys nakłady rzeczowe

Część II Instalacja hydrantowa:

- Projekt budowlany opis części instalacja hydrantowa

- Rysunki (1-4):

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

Rysunek 4

- Kosztorys nakłady rzeczowe

-STWiOR

Część III Instalacje elektryczne:

- Strony tytułowe (1-4):

Strona 1

Strona 2

Strona 3

Strona 4

- Opis techniczny

- Rysunki (1-4):

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

Rysunek 4

- Kosztorys nakłady rzeczowe

- STWiOR

Załączniki nr 2-6

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Unieważnienie postępowania