ABC pacjenta

 Wykaz świadczeniodawców realizujących świadczenia nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej na terenie Miasta Łodzi

Dzielnica Nazwa świadczeniodawcy Adres Telefon
Łódź-Bałuty Zachód Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr W. Biegańskiego Łódź, ul. Z. Studzińskiego 61 (42) 657 41 25 510 935 692
Łódź-Bałuty Wschód Miejskie Centrum Medyczne im. dr K. Jonschera w Łodzi Łódź, ul. Przyrodnicza 7/9 (42) 655 01 70
Łódź-Górna Północ Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi Łódź, ul. Pabianicka 62 (42) 689 50 01 (42) 689 50 04 (42) 689 50 05
Łódź-Górna Południe Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 61 (42) 687 50 54
Łódź-Polesie Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi Łódź, ul. Wileńska 37 (42) 680 47 81
Łódź-Śródmieście Centrum Medyczne im. dr L. Rydygiera w Łodzi Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 54 (42) 633 36 42
Łódź-Widzew Miejskie Centrum Medyczne im. dr K. Jonschera w Łodzi Łódź, ul. Milionowa 14 (42) 672 19 18

Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi w oparciu o obowiązujące przepisy prawa  stwarza możliwości zaopatrzenia w leki dla osób przewlekle je stosujące, bez konieczności wizyty lekarskiej.

Poniżej zamieszczamy Regulamin składania zamówienia na leki przewlekle stosowane

Zamawianie recept bez konieczności wizyty u lekarza

Nowelizacja przepisów prawa daje obecnie możliwość wystawienia recept na leki przewlekle stosowane w chorobach przewlekłych bez konieczności przeprowadzania każdorazowo badania Pacjenta.

Oznacz to, że w przypadku niektórych chorób Pacjenci będą mogli otrzymać recepty na swoje leki bez konieczności wizyty u lekarza (w okresie pomiędzy zaplanowanymi wizytami kontrolnymi).

Zmiana przepisów nie oznacza, że będzie można złożyć zamówienie na dowolne leki.

Aby uniknąć nieporozumień prosimy o zapoznanie się z najważniejszymi zasadami składania zamówień na leki.

Wersja skrócona najważniejszych informacji z Regulaminu składania zamówienia na leki stosowane przewlekle:

 1. Bez kontaktu z lekarzem można otrzymać recepty na leki stosowane w chorobach przewlekłych o ile w dokumentacji Pacjenta znajduje się informacja na ten temat.
 2. Bez kontaktu z lekarzem nie można otrzymać recepty na leki uspakajające, nasenne, przeciwbólowe, antybiotyki stosowane ze wskazań nagłych lub czasowo.
 3. Jeśli leki z powyższych grup stosowane są przewlekle wymagana jest informacja pisemna od lekarza specjalisty.
 4. Leki mogą być wypisane wyłącznie osobom ubezpieczonym, w oparciu o weryfikację w systemie EWUŚ
 5. Nie przyjmujemy „zamówień” na skierowania, wnioski, zaświadczenia i inne.
 6. Czas realizacji zamówienia do 7 dni roboczych.
 7. Recepty nieodebrane w ciągu miesiąca są niszczone.
 8. W trosce o bezpieczeństwo Pacjentów ostateczną weryfikację zasadności kontynuacji terapii określonym lekiem podejmuje Lekarz, któremu przysługuje prawo odmowy realizacji części lub całości zamówienia o ile wynika ono z uzasadnionego wiedzą medyczną przekonania, że może ona powodować negatywne następstwa dla Pacjenta.
 9. Powyższe regulacje nie dotyczą Pacjentów przyjmowanych:
  1. na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ)
  2. w trybie nagłym, którzy nie są podopiecznymi Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi (tzn. nie złożyli deklaracji wyboru lekarza).

Pełen tekst Regulaminu znajduje się poniżej oraz w każdej Rejestracji i jest udostępniany na żądanie Pacjenta w celu zapoznania się z jego treścią.

Regulamin skladania zamowienia na leki przewlekle stosowane

Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza do lektury informatora, w którym będą Państwo mogli sprawdzić jakie uprawnienia przysługują w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Przygotowany informator zawiera informacje jakie prawa, badania oraz rodzaje wsparcia (zdrowotnego i socjalnego) przysługują pacjentom, a także dokładnie wskaże kto i w jaki sposób może skorzystać z danych uprawnień.

Wszelkie informacje dostępne również na stronie:

Informator za zyciem

Dokumentacja medyczna w Miejskim Centrum Medycznym "Górna" w Łodzi udostępniana jest zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi z dnia 2 listopada 2016r. "Procedura udostępniania i pobierania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej"

Udostepnianie-dokumentacji-medycznej

Wniosek o udostepnienie dokumentacji medycznej

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 marca 2017r o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017r. poz. 836) Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi  zminie ulegają opłaty za udostępnienie lub kserokopię dokumentacji medycznej:

Zarzadzenie zmieniajace

Wsteczne zgloszenie do ubezpieczenia