Dokumentacja medyczna w Miejskim Centrum Medycznym "Górna" w Łodzi udostępniana jest zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi z dnia 2 listopada 2016r. "Procedura udostępniania i pobierania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej"

Udostepnianie-dokumentacji-medycznej

Wniosek o udostepnienie dokumentacji medycznej

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 marca 2017r o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017r. poz. 836) Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi  zminie ulegają opłaty za udostępnienie lub kserokopię dokumentacji medycznej:

Zarzadzenie zmieniajace