Wybór podmiotu uprawnionego do wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” za lata 2021 i 2022.

Ogłoszenie o postępowaniu ofertowym.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2a - Oświadczenie Wykonawcy.

Załącznik nr 2b - Oświadczenie Wykonawcy.

Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

Załącznik nr 4 – Wykaz usług.

Podstawa prawna:

Zarządzenia nr 8276/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 września 2021 roku w sprawie przyjęcia „Zasad wyboru firm audytorskich do przeprowadzania badań rocznych sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Łódź”.

Pytania i odpowiedzi z dnia 28.09.2021 r.

Zmiana załącznika umowy.

Załącznik nr 3 - Projekt umowy.(wersja obowiązująca od 29.09.2021)

Informacja o wyniku postępowania.