Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługi porządkowania, archiwizacji, przechowywania, udostępniania i niszczenia dokumentacji medycznej pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi. Nr sprawy: ZP/1/2019

Ogłoszenie dialogu

Regulamin

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie do dialogu

Załącznik nr 2 - Wzór pełnomocnictwa

 

Informacja o zakończeniu dialogu