Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi 93-252 Łódź, ul. Felińskiego 7 ogłasza przetarg pisemny na dzierżawe środków trwałych i wyposażenia (mienia ruchomego); znak MCMG-TI.220.1.2022

 

 

Ogłoszenie - znak sprawy MCMG-TI.220.1.2022

Umowa dzierżawy - projekt

Załącznik nr 1 do umowy - wykaz środków

Załącznik nr 2 do umowy - protokół zdawczo-odbiorczy

Załącznik nr 1 - formularz

Zarządzenie wewnętrzne dotyczące wynajmu lokali

Uchwała nr XXI/362/11

 

Ogłoszenie wyniku