Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi w oparciu o obowiązujące przepisy prawa  stwarza możliwości zaopatrzenia w leki dla osób przewlekle je stosujące, bez konieczności wizyty lekarskiej.

Poniżej zamieszczamy Regulamin składania zamówienia na leki przewlekle stosowane

Zamawianie recept bez konieczności wizyty u lekarza

Nowelizacja przepisów prawa daje obecnie możliwość wystawienia recept na leki przewlekle stosowane w chorobach przewlekłych bez konieczności przeprowadzania każdorazowo badania Pacjenta.

Oznacz to, że w przypadku niektórych chorób Pacjenci będą mogli otrzymać recepty na swoje leki bez konieczności wizyty u lekarza (w okresie pomiędzy zaplanowanymi wizytami kontrolnymi).

Zmiana przepisów nie oznacza, że będzie można złożyć zamówienie na dowolne leki.

Aby uniknąć nieporozumień prosimy o zapoznanie się z najważniejszymi zasadami składania zamówień na leki.

Wersja skrócona najważniejszych informacji z Regulaminu składania zamówienia na leki stosowane przewlekle:

 1. Bez kontaktu z lekarzem można otrzymać recepty na leki stosowane w chorobach przewlekłych o ile w dokumentacji Pacjenta znajduje się informacja na ten temat.
 2. Bez kontaktu z lekarzem nie można otrzymać recepty na leki uspakajające, nasenne, przeciwbólowe, antybiotyki stosowane ze wskazań nagłych lub czasowo.
 3. Jeśli leki z powyższych grup stosowane są przewlekle wymagana jest informacja pisemna od lekarza specjalisty.
 4. Leki mogą być wypisane wyłącznie osobom ubezpieczonym, w oparciu o weryfikację w systemie EWUŚ
 5. Nie przyjmujemy „zamówień” na skierowania, wnioski, zaświadczenia i inne.
 6. Czas realizacji zamówienia do 7 dni roboczych.
 7. Recepty nieodebrane w ciągu miesiąca są niszczone.
 8. W trosce o bezpieczeństwo Pacjentów ostateczną weryfikację zasadności kontynuacji terapii określonym lekiem podejmuje Lekarz, któremu przysługuje prawo odmowy realizacji części lub całości zamówienia o ile wynika ono z uzasadnionego wiedzą medyczną przekonania, że może ona powodować negatywne następstwa dla Pacjenta.
 9. Powyższe regulacje nie dotyczą Pacjentów przyjmowanych:
  1. na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ)
  2. w trybie nagłym, którzy nie są podopiecznymi Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi (tzn. nie złożyli deklaracji wyboru lekarza).

Pełen tekst Regulaminu znajduje się poniżej oraz w każdej Rejestracji i jest udostępniany na żądanie Pacjenta w celu zapoznania się z jego treścią.

Regulamin skladania zamowienia na leki przewlekle stosowane