Prawa i obowiązki pacjentów

Prawa Pacjenta

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta