Sukcesywne dostawy szczepionek dla Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi, Nr sprawy ZP/5/2020.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 Uwaga: Części zamówienia umieszczono w poszczególnych zakładkach

Załączniki Nr 2-3

Załącznik Nr 4

 

Informacja z otwarcia ofert.

Załącznik nr 1 do informacji z otwarcia (Oświadczenie Wykonawcy).

Wybór najkorzystniejszej oferty.


Autor : Piotr Ogiński Data ostatniej modyfikacji : 2020-08-12 12:37 Data stworzenia : 2020-07-17 07:05:23 Osoba modyfikująca : Piotr Ogiński Data publikacji :2020-07-17 09:12:31