Dostawa urządzeń, wyposażenia medycznego i niemedycznego dla Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi. Numer sprawy ZP/3/2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1) Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).

2) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy (załącznik nr 2 do SIWZ).

3) Formularz warunków technicznych (załącznik nr 3 do SIWZ).

4) Wzór umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

 

Informacja z otwarcia ofert.

Załacznik Nr 1 do informacji z otwarcia ofert (Oświadczenie Wykonawcy).

Wybór najkorzystniejszej oferty.


Autor : Piotr Ogiński Data ostatniej modyfikacji : 2020-05-08 09:50 Data stworzenia : 2020-04-28 10:40:48 Osoba modyfikująca : Piotr Ogiński Data publikacji :2020-04-28 10:40:48