„Zakup sprzętu, aparatury i wyposażenia medycznego i niemedycznego do poszczególnych lokalizacji MCM ”Górna” w Łodzi”.

Zamawiający informuje o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 i następnych w oparciu o ustawę z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720).


Informujemy, że dokumentacja przetargu udostępniona jest na stronie prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl

Treści zawarte na tej stronie mają jedynie dodatkowy charakter informacyjny.

Bezpośredni link do strony postępowania.