„Remont pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi przy ul. Felińskiego 7.”

Zamawiający informuje o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 i następnych w oparciu o ustawę z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).


Informujemy, że dokumentacja przetargu udostępniona jest na stronie prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl

Treści zawarte na tej stronie mają jedynie dodatkowy charakter informacyjny.

Bezpośredni link do strony postępowania.