„Zmieniamy przychodnię przy ul. Odrzańskiej 29 - IV etap prac inwestycyjnych”.

 

Numer sprawy MCMG-ZP.2710.2.2021

Link do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na miniPortalu:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2fe4eef0-c879-4802-8a0e-f177fbbdd9cb

ID postępowania: 2fe4eef0-c879-4802-8a0e-f177fbbdd9cb

Dokumenty:

Ogłoszenie o zamówieniu.

SWZ.

Dokumentacja projektowa.

 

Pytania i odpowiedzi z dnia 18.10.2021 r.

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze