Usługa ubezpieczenia Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi NR 218/2019/N/Łódź

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

 

Uwaga postępowanie jest prowadzone przez Supra Brokers S.A. dalsze informacje są zamieszczane na stronie internetowej www.suprabrokers.pl pod linkiem https://suprabrokers.pl/node/754