Sukcesywne dostawy szczepionek dla Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1  Uwaga: Części zamówienia umieszczono w poszczególnych zakładkach

Załączniki Nr 2-3

Załącznik Nr 4

 

Informacja z otwarcia ofert

Zał Nr 1 Wzór oświadczenie dla Wykonawcy

 

Wybór najkorzystniejszej oferty