Przebudowa holu wejściowego w budynku Miejskiego Centrum Medycznego "GÓRNA" w Łodzi i poprawa stanu sanitarno - higienicznego gabinetów lekarskich i ciągów komunikacyjnych w poradni RTG w ramach zadania inwestycyjnego "W trosce o najmłodszych pacjentów i naszych seniorów modernizujemy i wyposażamy przychodnię przy ul. Tatrzańskiej 109" - Budżet Obywatelski 2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja isotnych warunków zamówienia

Załączniki nr 2-8

Załącznik nr 1 część 1

ATH 1 Tatrzańska

ATH 2 Tatrzańska

ATH 3 Tatrzańska

ATH 4 Tatrzańska

Zestawienie z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty