Poprawa stanu sanitarno - higienicznego gabinetów lekarskich i sanitariatu w budynku Miejskiego Centrum Medycznego "GÓRNA" w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego "W trosce o naszych pacjentów modernizujemy i wyposażamy przychodnię przy ul. Felińskiego 7" - Budżet Obywatelski 2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja isotnych warunków zamówienia

Załączniki nr 2-8

Załacznik nr 1

ATH 1 Felińskiego 7

ATH 2 Felińskiego 7

Zestawienie z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty