Przebudowa holu wejściowego w budynku Miejskiego Centrum Medycznego "GÓRNA" w Łodzi i poprawa stanu sanitarno - higienicznego gabinetów lekarskich i ciągów komunikacyjnych w poradni RTG w ramach zadania inwestycyjnego "W trosce o najmłodszych pacjentów i naszych seniorów modernizujemy i wyposażamy przychodnię przy ul. Tatrzańskiej 109" - Budżet Obywatelski 2017.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 część 1

Załącznik nr 1 część 2

Załączniki nr 2-8

 Pliki ATH:

ATH 1 Tatrzańska

ATH 2 Tatrzańska

ATH 3 Tatrzańska

ATH 3 Tatrzańska