Ogłoszenie o wyniku postępowania na „Zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego dla Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi", w trybie zapytania ofertowego o cenę 4/2017/RC

Ogłoszenie o wyniku