„Ochrona obiektów i mienia Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzina 2 lata”.

Zamawiający informuje o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 i nast. ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720) (dalej: ustawa Pzp) oraz na podstawie art. 359 pkt 2 ustawy Pzp.


Informujemy, że dokumentacja przetargu udostępniona jest na stronie prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl

Treści zawarte na tej stronie mają jedynie dodatkowy charakter informacyjny.

Bezpośredni link do strony postępowania.