Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi 93-252 Łódź, ul. Felińskiego 7 ogłasza przetarg pisemny na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Filii przy ul. Cieszkowskiego 6 ; znak MCMG-TI.242.02.2024

Ogłoszenie - znak sprawy MCMG-TI.242.17.2023

Umowa najmu - projekt

Załącznik nr 1 - formularz

Zarządzenie wewnętrzne dotyczące wynajmu lokali

Uchwała nr XXI/362/11