Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi 93-252 Łódź, ul. Felińskiego 7 ogłasza przetarg pisemny na wynajem powierzchni użytkowej w budynkach Filii przy ul. Tatrzańskiej 109 oraz ul. Cieszkowskiego 6; znak MCMG-TI.242.54.2021

 

 

Ogłoszenie - znak sprawy MCMG-TI.242.54.2021

Umowa najmu - projekt

Załącznik nr 1 - formularz

Zarządzenie wewnętrzne dotyczące wynajmu lokali

Uchwała nr XXI/362/11

 

Ogłoszenie wyniku