Miejskie Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi

93-252 Łódź, ul. Felińskiego 7

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż pojazdu samochodowego - znak 2/2020/S

 

Ogłoszenie o zbyciu wyposażenia - znak 2/2020/S

Załącznik nr 1 - Zdjęcie

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy

Zarządzenie wewnętrzne