Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi 93-252 Łódź, ul. Felińskiego 7 ogłasza przetarg pisemny na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Filii przy ul. Tatrzańskiej 109 znak 2/2019/W.

 

Ogłoszenie - I przetarg znak sprawy 2/2019/W

Umowa najmu - projekt

Załącznik nr 1 - formularz

Zarządzenie wewnętrzne dotyczące wynajmu lokali

 

Rozstrzygnięcie przetargu