Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi

93-252 Łódź, ul. Felińskiego 7

ogłasza przetarg pisemny na dzierżawę sprzętu medycznego - znak 1/2019/D

 

Ogłoszenie - znak 1/2019/D

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Sprzęt medyczny

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

 

Rozstrzygnięcie przetargu - dzierżawa sprzetu medycznego 1/2019/D