Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi 93-252 Łódź, ul. Felińskiego 7 ogłasza przetarg pisemny na wynajem powierzchni użytkowej w budynku MCM "Górna" w Łodzi ul. Felińskiego 7 o powierzchni 198,32 m2 znak 4/2018/W.

 

Ogłoszenie - znak sprawy 4/2018/W

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Projekt umowy - załącznik nr 2

Wykaz powierzchni - załącznik nr 3

Szczegółowe warunki wynajmu powierzchni

Zarządzenie wewnętrzne dotyczące wynajmu lokali

 

Rozstrzygnięcie przetargu