Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi ogłasza przetarg pisemny na wynajem powierzchni przy ul. Tatrzańskiej 109 w Łodzi.

Ogłoszenie I przetarg znak sprawy 6_2017_W

Umowa najmu projekt

Załącznik nr 1 formularz

Zarządzenie wewnetrzne dotyczace wynajmu lokali

Rozstrzygniecie przetargu znak sprawy 6_2017_W