Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi ogłasza przetarg pisemny na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Filii przy ul. Tatrzańskiej 109

Ogłoszenie IX przetarg znak sprawy 3-2017-W

Umowa najmu projekt

Załącznik nr 1 formularz

Zarządzenie wewnetrzne dotyczące-wynajmu lokali

Wyniki przetargu