Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi ogłasza przetarg pisemny na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Filii przy ul. Tatrzańskiej 109.

Ogłoszenie II przetarg znak sprawy 2-2017-W

Umowa najmu projekt

Załącznik nr 1 formularz

Zarządzenie wewnetrzne dotyczące wynajmu lokali

Rozstrzygniecie przetargu