Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi 93-252 Łódź, ul. Felińskiego 7 ogłasza przetarg pisemny na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Filii przy ul. Tatrzańskiej 109.

Umowa najmu projekt

Ogłoszenie VIII przetarg znak sprawy 1_2017_W

Załącznik nr 1 formularz

Zarządzenie wewnętrzne dotyczące wynajmu lokali