Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: lekarza w poradni neurologicznej na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi.”

 

Ogłoszenie konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO).

1. Formularz ofertowy.

2. Projekt umowy.

3. Oświadczenie.

 

Regulamin pracy Komisji Konkursowej.

 

 Informacja o wyborze