Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdowotnych przez lekarza na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi.

Z możliwością składania ofert częściowych.

Ogłoszenie konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO).

1. Formularz ofertowy Część 1

2. Formularz ofertowy Część 2

3. Formularz ofertowy Część 3

4. Formularz ofertowy Część 4

5. Projekt umowy Część 1

6. Projekt umowy Część 2

7. Projekt umowy Część 3

8. Projekt umowy Część 4

9. Załącznik

10. Regulamin pracy Komisji Konkursowej.

 

 Informacja o wyborze