Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii (dla dorosłych) na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi.

 

Ogłoszenie konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO).

1. Formularz ofertowy.

2. Projekt umowy.

3. Regulamin pracy Komisji Konkursowej.