Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, (lekarz POZ) na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi.

Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie:

Część 1:  świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Część 2:  świadczeń lekarza pediatry w gabinecie  podstawowej opieki zdrowotnej.

na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi.

Ogłoszenie konkursu

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO)

1. Formularz ofertowy.

2. Załącznik nr 2A do SWKO projekt umowy.

3. Załącznik nr 2B do SWKO projekt umowy.

Załącznik - Raport.

4. Regulamin pracy Komisji Konkursowej.