Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej wraz z wynajmem pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Tatrzańskiej 109 i Punktów Pobrań w pozostałych lokalizacjach.

Ogłoszenie konkursu

Szczegółowe warunki konkuru ofert

  1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy;
  2. Załącznik nr 2 Wykaz badań laboratoryjnych na rzecz Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi;
  3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie oferenta;
  4. Załącznik nr 4 – Umowa na świadczenie usług laboratoryjnych;
  5. Załącznik nr 5 – Umowa najmu pomieszczeń;
  6. Załącznik nr 6 Koncepcja integracji systemu mMedica z systemem zewnętrznym;
  7. Załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych zamówień o podobnym charakterze;
  8. Załącznik nr 8 – Umowa o ochronie danych osobowych;
  9. Załącznik nr 9 Regulamin pracy Komisji Konkursowej.

Pytania i odpowiedzi z dnia 04.04.2019 r.