Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony na ochronę obiektów i mienia Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi

ogłoszenie o zamówieniu

mcm lodz gorna przychodniaogoszenie-o-zamwieniu.pdf

 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

mcm lodz gorna przychodniaSIWZ_CMGw_8_2016_2.pdf

 

zał. Nr 1 opis przedmiotu zamówienia

mcm lodz gorna przychodniazalacznik-nr-1_2.pdf

 

zał. Nr 2-7

mcm lodz gorna przychodniazalaczniki-nr-2-7_2.doc

 

zał. Nr 1 opis przedmiotu zamówienia po zmianach

mcm lodz gorna przychodniazalacznik-nr-1_3.pdf

 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

mcm lodz gorna przychodniaogoszenie-o-zmianie-ogoszenia.pdf

 

pytania i odowiedzi

mcm lodz gorna przychodniaPytanie-i-odpowiedzi.pdf

 

informacja z otwracia ofert

mcm lodz gorna przychodniaZestawienie-z-otwarcia-ofert_8_2016.pdf

 

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

mcm lodz gorna przychodniaogoszenie-o-wyborze_8_2016.pdf