Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę szczepionek.

 mcm lodz gorna przychodniaZalaczniki--nr-1.xls

mcm lodz gorna przychodniaogloszenie-o-zamowieniu.pdf

mcm lodz gorna przychodniaspecyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.pdf

mcm lodz gorna przychodniazalaczniki-nr-2-6.doc

W dniu 18.10.2016 została zamieszczona zmieniona wersja załącznika nr 1.

mcm lodz gorna przychodniaZalacznik-nr-1-po-zmianach.xls

W dniu 25.10.2016 zamieszczone zostaje zestawienie ofert.

 mcm lodz gorna przychodniazestawienie-z-otwarcia-ofert_na-stron.pdf

W dniu 28.10.2016 zamieszczone zostaje zestawinie ofert z naniesioną poprawką

mcm lodz gorna przychodniazestawienie-z-otwarcia-ofert_na-stron_2.pdf

W dniu 28.10.2016 zostaje zamieszczone ogłoszenie wyników.

mcm lodz gorna przychodniainformacja-o-wyniku.pdf