Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi ogłasza wyniki przeprowadzonego postępowania na przebudowę budynku Miejskiego Centrum Medycznego „GÓRNA” w Łodzi w zakresie części pomieszczeń parteru na potrzeby poradni rehabilitacyjnej wraz z budową rampy dla osób niepełnosprawnych, w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 mcm lodz gorna przychodniaogloszenie-o-wyborze_4_2016-mcm-lodz-gorna.pdf