Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi zamieszcza pytania i odpowiedzi oraz uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na remont pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i ciągów komunikacyjnych w budynku Miejskiego Centrum Medycznego „GÓRNA” w Łodzi przy ul. Felińskiego 7 dot. poz. 70 kosztorysu nakładczego (roboty ogólnobudowlane).

 

mcm lodz gorna przychodniapytania-i-odpowiedzi-mcm-lodz-gorna.pdf

mcm lodz gorna przychodniauzupełnienie-opisu-przedmiotu-zamowienia-mcm-lodz-gorna.pdf