Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę budynku Miejskiego Centrum Medycznego GÓRNA w Łodzi w zakresie części pomieszczeń parteru na potrzeby poradni rehabilitacyjnej wraz z budową rampy dla osób niepełnosprawnych przy ul. Cieszkowskiego 6.

 

mcm lodz gorna przychodniaformularze-w-word-mcm-lodz-gorna.doc

mcm lodz gorna przychodniaKOSZTORYS-NAK_ADCZY-mcm-lodz-gorna.zip

mcm lodz gorna przychodniaogloszenie-o-zamowieniu-mcm-lodz-gorna.pdf

mcm lodz gorna przychodniaPROJEKT-mcm-lodz-gorna.zip

mcm lodz gorna przychodniaSIWZ_2_2016_21_06_2016-mcm-lodz-gorna.pdf

mcm lodz gorna przychodniaSTWiOR-mcm-lodz-gorna.zip