Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi zamieszcza Ogłoszenie wyników konkursu ofert  na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej wraz z wynajmem pomieszczeń Punktów Pobrań w poszczególnych lokalizacjach oraz wynajmem pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Tatrzańskiej 109. 1/2016/KO

 

mcm lodz gorna przychodniaOgloszenie-wynikow-postepowania-07-04-2016-mcm-lodz-gorna.pdf