Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi w związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji zapisów w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej wraz z dzierżawą pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Tatrzańskiej 109 i Punktów Pobrań zamieszcza poniżej wyjaśnienia:

 

mcm lodz gorna przychodniaWyjasnienie-watpliwosci-z-dnia-30-03-2016-mcm-lodz-gorna.pdf