Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi zaprasza do składania ofert  na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej wraz z wynajmem pomieszczeń Punktów Pobrań w poszczególnych lokalizacjach oraz wynajmem pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Tatrzańskiej 109.

 

mcm lodz gorna przychodniaOgloszenie-18-03-2016-mcm-lodz-gorna.doc

mcm lodz gorna przychodniaRegulamin-prac-komisji-18-03-2016-mcm-lodz-gorna.doc

mcm lodz gorna przychodniaSzczegolowe-warunki-konkursu-ofert-18-03-2016-mcm-lodz-gorna.doc

mcm lodz gorna przychodniaZalacznik-Nr-1-formularz-oferty-18-03-2016-mcm-lodz-gorna.doc

mcm lodz gorna przychodniaZalacznik-nr-2-2016-konkurs-wykaz-badan-laboratoryjnych-18-03-2016-mcm-lodz-gorna.xls

mcm lodz gorna przychodniaZalacznik-Nr-3-oswiadczenie-oferenta-18-03-2016-mcm-lodz-gorna.doc

mcm lodz gorna przychodniaZalacznik-Nr-4-Umowa-na-badania-laboratoryjne-18-03-2016-mcm-lodz-gorna.doc

mcm lodz gorna przychodniaZalacznik-Nr-5-umowa-najmu-pomieszczen-18-03-2016-mcm-lodz-gorna.doc

mcm lodz gorna przychodniaZalacznik-nr-6-Koncepcja-integracji-systemu-mMedica-z-systemem-zewnetrznym-Opis-modelu-integracji-18-03-2016-mcm-lodz-gorna.pdf

mcm lodz gorna przychodniaZalacznik-nr-7-wykaz-wykonanych-zamowien-publicznych-18-03-2016-mcm-lodz-gorna.doc